FOLCLOR BAZA DE DATE ENROHU
+

DATELE CULEGERII  -  1982.03.21 Boghiº, [culegere organizată]; [festival]

Culegători:  Tötszegi András "Cucus", Deák Márton
Informatori:  többen (Boghiş; ének), Papp László (Boghiş; ének), Szabó Pál (Boghiş; ének)

DATELE SEGMENTULUI

STRUCTURA SEGMENTELOR