FOLCLOR BAZA DE DATE ENROHU
+

DATELE CULEGERII  -  1993.07.16 Ceuaº

Culegători:  Szánthó Zoltán, Kertész Nóra, Meggyesi Dávid
Informatori:  Mezei Béla (Ceuaş; furulya)

DATELE SEGMENTULUI

STRUCTURA SEGMENTELOR